NAUJIENOS

Atgal

ŠEIMŲ LANKYMO, TEIKIANT ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PASLAUGAS, MODELIO ĮDIEGIMAS

2022 03 03

                                                                            

  (Lietuvių ir anglų kalbomis)

ŠEIMŲ LANKYMO, TEIKIANT ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PASLAUGAS, MODELIO ĮDIEGIMAS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE

                 

               Elektrėnų savivaldybė ir VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras bendrai įgyvendina projektą „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas Elektrėnų savivaldybėje“ (nuo 2021 m. gruodžio mėn. iki 2024 m. balandžio mėn. ir projekto tęstinumo laikotarpiu – 8 metus po projekto pabaigos, t. y. iki 2032 m. balandžio mėn.). Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu  bus skirta 97 513,74 Eur.
               Projekto tikslas – prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas Elektrėnų savivaldybėje. Uždavinys – įdiegti Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelį ir teikti jame numatytas paslaugas.
             Veiklos: 1) Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas Elektrėnų savivaldybėje. 2) Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, paslaugų teikimas Elektrėnų savivaldybėje.
             Elektrėnų savivaldybėje būtina įdiegti Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelį (toliau – modelis). Modelis veiks keliais etapais: paslaugų teikėjų atranka, paslaugų teikėjų parengimas, paslaugų teikimas ir monitoringas. Modelio įdiegimu bus siekiama teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus, suteikiant aukštos kokybės paslaugas, padedančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę. Paslauga teikiama nemokamai. Ja galės pasinaudoti 25 Elektrėnų savivaldybėje gyvenančios mamytės.
              Partneris VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras įdarbino šeimų lankymo specialistą; koordinuoja šeimų lankymo specialisto darbą, teikia reikalingą informaciją apie jo vykdomą veiklą; viešins projektą savo interneto svetainėje bei turimose duomenų bazėse; Savivaldybei teiks papildomą informaciją, reikalingą Projektui įgyvendinti; informuos šeimas apie galimybę gauti ankstyvosios intervencijos paslaugas; teiks sveikatos priežiūros paslaugas rekomendavus šeimų lankymo specialistui.
               Paslaugas teikia kvalifikuota VšĮ Elektrėnų PSPC bendrosios praktikos slaugytoja, šeimų lankymo specialistė Jūratė Bekertienė. Medikė dalyvauja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rengiamuose mokymuose, kurie yra privalomi ir organizuojami projekto lėšomis.
               Jūratė Bekertienė trumpai apie save: „Esu Jūratė Bekertienė, bendrosios praktikos slaugytoja, dirbanti VšĮ Elektrėnų  PSPC. 2018 m. baigiau profesinio bakalauro studijas Kauno kolegijoje. Esu dirbusi šeimos gydytojo komandoje, vėliau Intensyviosios terapijos ir Anestezijos skyriuose. Tobulinau žinias Klaipėdos universitete ir įgijau anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo kvalifikaciją, o 2022 m. sausio mėn. apgyniau magistro darbą ir įgijau sveikatos magistro laipsnį.
              Tapti šeimų lankymo specialiste – tai palypėti dar vienu laipteliu profesinėje srityje. Tuo labai džiaugiuosi, nes nuoširdžiai noriu skleisti medicinines žinias apie sėkmingą motinystę ir kūdikio bei vaiko gerovę. Auginu du sūnus, todėl drąsiai galiu teigti, kad susilaukus pirmojo vaikelio tokios pagalbos tikrai reikia, o aš galiu Jums padėti ir suteikti jau turimų ir įgytų papildomų žinių apie sėkmingą motinystę ir kūdikio bei vaiko gerovę. Pirmiausia kviečiu prie projekto prisijungti jaunas iki 21 metų pirmo kūdikio besilaukiančias mamytes, kurios norėtų, kad nėštumas ir vaikelio auginimas taptų ne iššūkiu, o gražiausia gyvenimo patirtimi. Kviečiu ir tas būsimas mamytes, kurios yra vyresnės kaip 40 metų ar laukiasi jau ne pirmojo vaikelio po ilgesnės pertraukos. Taip pat paslauga galės pasinaudoti ir nėščiosios, jaučiančios, kad stinga pasitikėjimo būsima motinyste, abejojančios savo įgūdžiais. Jums siūlau kvalifikuotos medicinos darbuotojos apsilankymus ir pagalbą nėštumo metu, po gimdymo ir iki vaikeliui sueis 2 metai. Pradėkime kartu kurti draugišką, patikimą, pagarbų, konfidencialų ir neabejotinai sėkmingą motinystę lemiantį ryšį jau dabar! Su manimi galite susisiekti tel.: +370 612 31 644.“

                                                                                     

                                                                                       Projekto  vadovė

                                                                                       Elektrėnų savivaldybės administracijos

                                                                        socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

                                                                                       Danguolė Slučkienė

    

Implementation of the model of family attendance in the provision of early intervention services in Elektrėnai municipality

 

            Elektrėnai Municipality and the Elektrėnai Primary Health Care Center are jointly implementing the project “Implementation of the Family Attendance Model for Early Intervention Services in Elektrėnai Municipality”. (December 2021 to April 2024 and for the project continuity period: 8 years after the end of the project, i. e. until April 2032). The project is funded by the European Economic Area Financial Mechanism (EEA and Norway Grants). 97 513,74 Eur will be allocated during the project implementation period.
            The aim of the project is to improve prevention and reduction of health inequalities in Elektrėnai municipality. The task is to implement the model of family attendance in the provision of early intervention services and to provide the planned services.
            Activities: 1) Implementation of the Family Attendance Model for Early Intervention Services in Elektrėnai municipality. 2) Provision of early intervention services during family visits in Elektrėnai municipality.
In Elektrėnai municipality, it is necessary to implement the Family Visiting Model for Early Intervention Services (hereinafter - the Model). The model will operate in several stages: selection of service providers, preparation of service providers, provision and of monitoring services.
The implementation of the model will aim to provide support and improve information for expectant mothers during pregnancy, after childbirth and before the age of 2, by providing high quality services to help mothers make informed care decisions about their children to ensure vulnerable mothers, infants and children under 2 years of age. The service is provided free of charge. It will be available to 25 mothers living in Elektrėnai municipality.
            Partner – Public Institution „Elektrėnai Primary Health Care Centre“: has employed a family visit specialist; coordinates the work of the family visit specialist, provides the necessary information about activities; publish the project on its website and in available databases; provide the municipality with additional information required for the implementation of the Project; inform families about access to early intervention services; will provide health care services on the recommendation of a family visit specialist.

                                                                                     

                                                                                       Project Manager

                                                                                       Elektrėnai Municipality Administration

                                                                        Social Support Division Sr. Specialist

                                                                                       Danguolė Slučkienė