NAUJIENOS

Atgal

Pradedamas įgyvendinti projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Elektrėnų savivaldybės gyventojams“

2019 01 17

Pradedamas įgyvendinti projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Elektrėnų savivaldybės gyventojams“


            2018  m. gruodžio 14 d. pasirašyta „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0004 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Elektrėnų savivaldybės gyventojams“ sutartis tarp viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros ir Elektrėnų savivaldybės administracijos. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų (toliau – tinkamos finansuoti išlaidos) suma – 241.017,30 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninio plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės  biudžeto ir Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšomis.
            Projekto tikslas yra pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms Elektrėnų savivaldybės gyventojų grupėms. Šiam tikslui pasiekti numatoma modernizuoti trijų Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų (VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Vievio sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro) infrastruktūrą efektyvesniam sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.
            Projekto metu numatomos investicijos į įstaigų pritaikymą neįgaliesiems,  DOTS kabineto, kuriame teikiama tiesiogiai stebimo trumpo tuberkulioze sergančių asmenų gydymo kurso paslauga ir parama įkūrimą, patalpų atnaujinimą, medicinos ir kitos įrangos bei tikslinių transporto priemonių įsigijimą, taip pat VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centre bus įkurtas pakaitinio gydymo kabinetas teikti paslaugas sergantiems priklausomybių ligomis.
            Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas pagerinti teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą bei sumažinti egzistuojančius teritorinius ir tarp skirtingų gyventojų grupių egzistuojančius sveikatos netolygumus.
            Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020-04-30