NAUJIENOS

Atgal

Įgyvendinamas projektas „DOTS kabineto teikiamų paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje“

2018 10 05


 

2018 m. liepos 2 d. Elektrėnų savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-01-0002 „DOTS kabineto teikiamų paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFAR-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“.

Bendra projekto vertė – 5 352,47 Eur, iš jų 4 549,60 Eur – ES fondų lėšos, 401,40 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 401,47 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.
          
Projekto tikslas – mažinti Elektrėnų savivaldybės gyventojų sergamumą tuberkulioze, siekiant išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. 

Vykdant projektą bus įgyvendinamos priemonės, gerinančios ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims – ligonių gydymas stebint medicinos personalui ir socialinė parama pacientams, kurie nuosekliai gydosi – maisto talonai. Projekto veiklose dalyvaus tuberkulioze sergantys asmenys, kurie tęs tuberkuliozės gydymo kursą ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje iki visiško pasveikimo.
Planuojama, kad projekto metu talonus maisto produktams gaus 11 tuberkulioze sergančiųjų ir ambulatoriškai besigydančiųjų pacientų. Tikimasi, kad maisto talonų dalijimas paskatins sergančiuosius aktyviau gydytis ir leis sumažinti Elektrėnų savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės bei išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.

Projekto trukmė. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2021 m. sausio 2 d.
Projekto vykdytojas – Elektrėnų savivaldybės administracija.
Projekto partnerė – viešoji įstaiga Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras.